Overzicht uitspraken commissie Governancecode Woningcorporaties

De commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De VTW en Aedes hebben deze onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties ingesteld om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

Aedes heeft op de website een overzicht geplaatst van de uitspraken van de commissie. In dit overzicht staan alle uitspraken sinds 2016. 

Meer informatie over de commissie Governancecode, de werkzaamheden en de meest recente jaarverslagen vindt u hier.


Terug