Kamerbrief over saneringskader woningcorporaties

De Woningwet bevat sinds 2015 de mogelijkheid voor saneringssteun als een woningcorporatie vanwege ernstige financiële problemen de noodzakelijke publieke taak niet meer kan uitvoeren. Minister Ollongren doet nu voorstellen om de regeling voor de saneringssteun te verbeteren naar aanleiding van een evaluatie van de Woningwet.

In overleg met Aedes, WSW, VNG en de Aw doet de minister voorstellen tot aanpassing van de regels. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Aedes. Hier staan de belangrijkste wijzigingen opgesomd. 

Aedes: saneringskader woningcorporaties aangepast

Lees hier de hele brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer


Terug