NIeuwsbrief 10 oktober 2019

Onderzoek: 'Bestuurders en commissarissen woningcorporaties moeten kritisch blijven op eigen overtuigingen'

Bestuurders en commissarissen woningcorporaties moeten kritisch blijven op eigen overtuigingen
Bij het besturen van een woningcorporatie en het toezicht houden door de raad van commissarissen (RvC) is een kritische grondhouding noodzakelijk. Als een bestuurder te veel vast houdt aan zijn eigen werkwijze, denkpatronen en overtuigingen kan dat leiden tot ongewenste situaties.

Lees verder

‘Digitalisering onderbelicht in strategie corporatie’ - interview met digicommissaris Ries Bode

Ries Bode die als digi-commissaris ruime ervaring heeft in onder meer de maritieme en logistieke sector, gaat tijdens de VTW-bijeenkomst over toezicht op digitalisering op 1 november met de VTW-leden in gesprek over de kansen en risico’s van de digitale transformatie. Bode: ‘Praat en denk mee. De impact is enorm.’

Lees verder

Nieuwe online masterclass rondom het juridisch perspectief van de wereld van de RvC

In de online masterclass ‘de RvC vanuit juridisch perspectief’ wordt u, op een voor u passend moment, op heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Deelname aan deze online masterclass levert 1 PE punt op.

Lees verder

Hildegard Pelzer: Teamvorming gaat ook over inhoud

RvC’s realiseren zich – terecht – hoe belangrijk het functioneren als team is en willen daarin investeren, zeker gezien het feit dat de samenstelling met regelmaat wisselt. Wanneer is een RvC een goed team? Meestal wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderlinge Relaties: openheid, elkaars drijfveren kennen, een goede dialoog kunnen voeren en daarmee de diversiteit in de raad verzilveren etc. Ook wordt al snel de noodzaak van overeenstemming over de Rolneming als commissaris genoemd.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 10: De controller stapt naar de RvC

Van Dijk is voorzitter van de auditcommissie van Duurzaam wonen, een moderne corporatie waar zo’n 100 mensen werken. Geheel onverwacht wordt Van Dijk gebeld door de controller, een 30-jarige registeraccountant die nu zo’n twee jaar bij Duurzaam Wonen werkt. Zij wil graag van gedachten wisselen over het risicobeleid van de corporatie. Dit beleid baart haar zorgen en zij vindt dat haar opmerkingen niet of nauwelijks de RvC bereiken. Van Dijk is verstandig en gaat er niet direct op in, geeft aan hierover te willen nadenken en zegt toe er binnen afzienbare tijd op terug te komen. Van Dijk informeert de voorzitter van de RvC en geeft aan dat hij met de controller in gesprek wil gaan gezien haar positie en haar opmerkingen.

Lees verder

Risicomanagement: de rol van de commissaris

Wat zijn specifieke risico’s die corporaties vandaag de dag lopen? Hoe identificeer je deze? Hoe bepaal je als commissaris hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen?

Lees verder

Vijf regionale bijeenkomsten Financiën in oktober en november

Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen. Om u meer inzicht te geven in alle ontwikkelingen, organiseert de VTW nog vijf regionale bijeenkomsten. De Aw en het WSW geven presentaties over alle 'ins & outs'.

Lees verder

Corporaties twitteren over verhuurderheffing en de #wooncrisis

Woningcorporaties hebben op donderdag 26 september 2019 massaal via sociale media hun onvrede over de verhuurderheffing gedeeld. Meer dan 200 corporaties lieten weten hoeveel geld ze over hebben gemaakt aan de Belastingdienst en wat ze van dat geld voor hun huurders hadden kunnen betekenen. Ook de VTW heeft deze actie ondersteund, die in het teken staat van de wooncrisis in Nederland.  

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties publiceert Accountantsprotocol 2019

In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. Het accountantsprotocol over het verslagjaar 2019 is nu beschikbaar. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks. Dit is nodig vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Lees verder