Risicomanagement: de rol van de commissaris

Wat zijn specifieke risico’s die corporaties vandaag de dag lopen? Hoe identificeer je deze? Hoe bepaal je als commissaris hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen?

Hoewel het leiden van een organisatie, en het nemen van de daarbij behorende risico’s, in eerste instantie een zaak is van de bestuurder(s), heeft een commissaris hierin een grote rol. Het is aan hem of haar een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie.

Tijdens de masterclass Strategische risico’s en risicocultuur wordt de rol van de RvC besproken en worden handvatten gegeven voor de praktijk van het toezicht op risicomanagement. U krijgt inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen in de beheersing ervan. Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden.

Op dinsdag 19 november start een nieuwe editie van deze masterclass. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.


Terug