Vijf regionale bijeenkomsten Financiën in oktober en november

Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen. Om u meer inzicht te geven in alle ontwikkelingen, organiseert de VTW nog vijf regionale bijeenkomsten. De Aw en het WSW geven presentaties over alle 'ins & outs'.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:

- Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s? 
- Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
- Hoe gaat u om met de Aw en het WSW, die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

De eerste regionale bijeenkomsten was op 27 september in Groningen. Er volgen de komende maanden nog vijf bijeenkomsten. Meld u aan voor één van deze bijeenkomsten:


Terug