Autoriteit Woningcorporaties publiceert Accountantsprotocol 2019

In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. Het accountantsprotocol over het verslagjaar 2019 is nu beschikbaar. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks. Dit is nodig vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Het accountantsprotocol 2019 is hier te downloaden.

De Autoriteit heeft het document twee weken eerder gepubliceerd dan in 2018. Het aantal onderwerpen waarop controle werkzaamheden plaatsvinden, is verminderd. 

Lees hier het nieuwsbericht van de Autoriteit Woningcorporaties voor meer informatie.


Terug