Nieuwsbrief 19 juli 2019

Ledencongres 20 september a.s.: "De governance van lokale netwerken" - inschrijving geopend!

Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij? Dit zijn vragen die aan bod komen bij het VTW ledencongres, waarbij verschillende aspecten van lokale netwerken en de rol van het toezicht hierin interactief worden besproken. Als lid van de VTW bent u hierbij van harte welkom. U kunt zich al inschrijven!

Lees verder

Besluit toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd: corporaties > 5000 vhe krijgen OOB status

Op 1 januari 2020 wordt het aantal organisaties met een OOB-status verder uitgebreid. Vanaf dat moment worden woningcorporaties vanaf 5.000 verhuureenheden (vhe) ook aangemerkt als een 'organisatie van openbaar belang'. Momenteel zijn dat, op basis van Europese regels, banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven. Het ministerie van Financiën heeft de wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties op 10 juli jl. gepubliceerd in het Staatsblad.

Lees verder

‘Ga in gesprek met de accountant’ - interview met Johan Schudde, toezichthouder bij twee corporaties, over de OOB-status

Corporaties met 5000 of meer verhuureenheden krijgen per 1 januari 2020 te maken met strengere controle van de accountant. Volgens Johan Schudde, van huis uit accountant en nu financieel directeur bij Woonstad Rotterdam én commissaris bij twee middelgrote corporaties, zijn de gevolgen te overzien. ‘Ga in gesprek met de accountant.’

Lees verder

Opleidingsprogramma VTW academie – najaar 2019

In het najaar van 2019 verzorgt de VTW Academie weer diverse opleidingen. Voor onderstaande opleidingen zijn nog enkele plekken beschikbaar. Op de website van de VTW Academie is uiteraard het volledige aanbod van MasterClasses te vinden, en kunt u zich inschrijven.

Lees verder

Toezicht van de toekomst: terug naar de maatschappelijke kernopdracht

In een snel veranderende samenleving, met onder meer steeds kritischer wordende burgers, ligt een belangrijke uitdaging voor de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Terug naar de kernopdracht, de publieke taak, is het streven. Het is belangrijk de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breder (maatschappelijk) perspectief toetsen. Maar hoe kunnen we hier vorm aan geven?

Lees verder

Stakeholdermanagement als aandachtsgebied

Vandaag de dag neemt stakeholdermanagement een meer en meer belangrijke positie in in de toezichthoudende rol van commissarissen. In de Governancecode 2015 staat dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog moeten zijn en blijven met belanghebbende partijen. Voor veel toezichthouders en commissarissen is deze opstelling naar buiten toe nieuw. Wat is de rol die zij hierin moet vervullen? Hoe kunnen commissarissen met partijen als gemeenten en huurders het juiste gesprek voeren? En welke rol heeft het bestuur hierin?

Lees verder

Antwoorden staatssecretaris Financiën over btw-plicht commissarissen

Onlangs berichtten wij u via de website en e-mail over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) d.d. 13 juni 2019 die mogelijk gevolgen heeft voor het btw-ondernemerschap van commissarissen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Snel (Financiën, D66). Hieronder de antwoorden van de staatssecretaris.

Lees verder

Toezicht met Passie: video Harrie Bosch, voorzitter RvC SSW in De Bilt

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Heb je passie voor de volkshuisvesting? Harrie Bosch, voorzitter RvC SSW in De Bilt, geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt hij het beste advies wat hij ooit heeft gehad en geeft hij het beste advies wat hij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 7: Overnemen tegen marktwaarde. Goedkoop of duurkoop?

U bent voorzitter van de RvC bij De Corpo, een woningcorporatie met zo’n 5000 woningen. De corporatie is financieel gezond en scoort in de meerjarenbegroting ruim binnen de ratio’s van het WSW. In de vergadering meldt de bestuurder dat een collega corporatie uit een andere gemeente 210 woningen wil verkopen aan De Corpo. De vraagprijs is de marktwaarde in verhuurde staat.

Lees verder