Besluit toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd: corporaties > 5000 vhe krijgen OOB status

Op 1 januari 2020 wordt het aantal organisaties met een OOB-status verder uitgebreid. Vanaf dat moment worden woningcorporaties vanaf 5.000 verhuureenheden (vhe) ook aangemerkt als een 'organisatie van openbaar belang'. Momenteel zijn dat, op basis van Europese regels, banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven. Het ministerie van Financiën heeft de wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties op 10 juli jl. gepubliceerd in het Staatsblad.

Het kabinet Rutte II heeft in 2015 het initiatief genomen om het aantal organisaties met een OOB status uit te breiden. Volgens toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) zorgt de maatregel voor een betere borging op de controle van de jaarrekening. De VTW heeft in 2015 herhaaldelijk aangegeven dat toegelaten instellingen helemaal niet zo'n OOB status zouden moeten krijgen. Nadat duidelijk was dat het kabinet voornemens was om de maatregel uit te voeren, heeft de VTW gepleit om de grens op 10.000 vhe neer te leggen, in plaats van de oorspronkelijk 1.000-1.500 vhe waar destijds sprake van was. Hoewel minister Hoekstra (CDA) in 2018 weliswaar de grens verder verhoogd heeft, is deze nu definitief vastgesteld op 5.000 vhe. 

OOB status en accountantskosten
Begin juli is discussie ontstaan over de relatie tussen de OOB status en hogere accountantskosten naar aanleiding van uitspraken van Aedes in het Financieele Dagblad. De koepel van woningcorporaties stelde dat kleine corporaties (mede) fuseren vanwege de hoge accountantskosten, waar de OOB status een rol in speelt. Zowel de Autoriteit Woningcorporaties als de accountants zeggen in een reactie dat zij dat beeld niet herkennen.

Aedes in Financieele Dagblad: 'Helft kleine woningcorporaties verdwijnt binnen nu en vijf jaar'

Reactie Aw en accountants: 'Geen verband tussen oob-besluit en stijgende kosten voor kleine woningcorporaties'

Lees meer
De officiële bekendmaking in het Staatsblad

Nieuwsbericht over bekenmaking besluit Wta (accountant.nl, 10 juli 2019) 

Autoriteit: BDO nog steeds marktleider binnen de woningcorporatiesector; opmars kleinere accountantsorganisaties (VTW, 1-11-2018)

Corporaties vanaf 5.000 vhe krijgen een OOB status (VTW, 23-10-2018)


Terug