Toezicht van de toekomst: terug naar de maatschappelijke kernopdracht

In een snel veranderende samenleving, met onder meer steeds kritischer wordende burgers, ligt een belangrijke uitdaging voor de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Terug naar de kernopdracht, de publieke taak, is het streven. Het is belangrijk de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breder (maatschappelijk) perspectief toetsen. Maar hoe kunnen we hier vorm aan geven?

Dat is precies wat Marianne Luyer, auteur van het boek Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas en docent van de masterclass ‘Waardegedreven toezicht’, wil bepalen in deze ééndaagse opleiding. Marianne maakt gebruik van eigen en door deelnemers aangedragen casuïstiek, waarover zij de dialoog voert. Hiermee krijgt de opleiding een zeer praktisch karakter en is deze direct toepasbaar. 


Terug