nieuwsbrief 5 juli 2019

Van de voorzitter: klachtenprocedure huurders (video)

In zijn tweemaandelijkse videocolumn gaat voorzitter Guido van Woerkom in op actuele vraagstukken die spelen binnen de vereniging. In deze column bespreekt hij de klachtenprocedure huurders. Wat valt de VTW op in hoe corporaties kun klachten behandelen. 'Een klacht is uiteindelijk de beste start voor verbetering.'

Lees verder

Ledencongres 20 september a.s.: "De governance van lokale netwerken" - inschrijving geopend!

Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht kunnen houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij? Dit zijn vragen die aan bod komen bij het VTW ledencongres, waarbij verschillende aspecten van lokale netwerken en de rol van het toezicht hierin interactief worden besproken. Als lid van de VTW bent u hierbij van harte welkom. U kunt zich al inschrijven!

Lees verder

‘Hoe willen bewoners oud worden in hun buurt? - interview met Joost van Hoof, lector 'Urban Ageing'

De behoefte aan woonvormen voor ouderen die niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen, maar niet in een verpleeghuis thuishoren, neemt alleen maar toe. Joost van Hoof, lector Urban Ageing, doet – mede in samenwerking met de VTW - onderzoek naar die nieuwe woonvormen. Doel: belemmeringen in regelgeving in kaart brengen en inspraak voor ouderen verbeteren.

Lees verder

Hildegard Pelzer: Bedrijfsleven – Een waardevolle aanvulling in de RvC

In bijna elke RvC zitten wel een of meer leden uit het bedrijfsleven; vaak vanwege hun competenties op het gebied van financiën of vastgoed en soms bewust gekozen vanwege de ‘andere’ blik van het bedrijfsleven. Dat geldt ook voor andere sectoren in het maatschappelijke veld.

Ervaringen bij woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties met de aanwezigheid van leden met een achtergrond in het bedrijfsleven heeft mij aan het denken gezet. Dat wil ik graag met u delen, omdat dit soort diversiteit volgens mij nog beter benut kan worden.

Lees verder

Opleidingsprogramma VTW Academie – najaar 2019

Ook in het najaar van 2019 verzorgt de VTW academie weer diverse opleidingen. We starten in september, met onder meer onderstaande twee opleidingen. Hiervoor zijn nog enkele plekken beschikbaar. Op onze website is uiteraard het volledige aanbod van masterclasses te vinden, en kunt u zich inschrijven.

Lees verder

'Klimaatakkoord: meer samen, minder autonomie.' Reactie door: Gerard van Bortel, Huurderscommissaris Rochdale, Amsterdam

Het Klimaatakkoord is gepubliceerd. Voor het onderdeel Gebouwde Omgeving zijn er ook afspraken gemaakt die betrekking hebben op de sociale huursector. VTW-lid Gerard van Bortel, huurderscommissaris bij Rochdale, geeft een eerste reactie. 

Lees verder

Toezicht met Passie: video Felicitas Crutzen, toezichthouder bij Portaal

Waarom ben je toezichthouder? Heb je passie voor de volkshuisvesting? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Felicitas Crutzen geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

Aedes en Woonbond: ‘Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning’

'Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn.'

Lees verder

Reactie VTW op consultatie marktverkenning

De internetconsultatie voor de marktverkenning is gesloten. In het voorstel van het ministerie van BZK maakt de markttoets plaats voor een marktverkenning. Ook wordt er een voorstel gedaan rond het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van woningcorporaties in het geval van eeuwigdurend afgekochte erfpacht. Naar aanleiding van een aantal amendementen en moties vanuit de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet maatregelen middenhuur zijn wijzigingen aan het BTIV voorgesteld.

Lees verder

Website VTW vernieuwd

De website van de VTW is vernieuwd om het u als lid nog makkelijker te maken om informatie te vinden. Zo is het hoofdmenu overzichtelijker ingedeeld en is de zoekfunctie verbeterd. Vier blokken op de homepage 'Permanente Educatie', 'VTW Academie', 'VTW Publicaties' en 'Toezicht met Passie' brengen u snel naar veel bezochte pagina's.  

Lees verder