Reactie VTW op consultatie marktverkenning

De internetconsultatie voor de marktverkenning is gesloten. In het voorstel van het ministerie van BZK maakt de markttoets plaats voor een marktverkenning. Ook wordt er een voorstel gedaan rond het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van woningcorporaties in het geval van eeuwigdurend afgekochte erfpacht. Naar aanleiding van een aantal amendementen en moties vanuit de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet maatregelen middenhuur zijn wijzigingen aan het BTIV voorgesteld. 

De VTW heeft op deze consultatie gereageerd, evenals Aedes, Woonbond, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (mede namens corporaties actief in deze gemeente). 

U kunt de reactie van de VTW hier teruglezen. Deze komt voort uit de visie 'Een toekomstgerichte Woningwet.'

De reacties van de andere partijen staan op de pagina van de internetconsultatie. Deze stond open tot 27 juni jl. U kunt hier niet meer op reageren.


Terug