Aedes en Woonbond: ‘Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning’

'Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn.'

Dit stellen Aedes en de Woonbond in een reactie op het concept wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen, dat sinds 26 juni jl. in consultatie is. Het ministerie stelt bijvoorbeeld voor om voor alleenstaanden een maximaal inkomen van 35.000 euro te hanteren bij de toewijzen van een sociale huurwoningen. De twee partijen voorzien daar grote problemen mee en doen alternatieve voorstellen, ook ten aanzien van de inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens.

Lees hier de reactie van Aedes en Woonbond op de website van Aedes.

Het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen staat momenteel open voor consultatie. U kunt hier tot 7 augustus a.s. op reageren. 

De visie van de VTW 'Een toekomstgerichte Woningwet' gaat onder meer over passend toewijzen. De VTW onderschrijft de kritiek van Aedes en Woonbond op de voorgestelde inkomensgrenzen. 


Terug