e-NIEUWS 8 maart 2019

VTW: knelpunten in de volkshuisvesting blijven in stand

De VTW vindt dat minister Ollongren te weinig doortastend is bij het aanpakken van de knelpunten in de volkshuisvesting. Op 22 februari jl. heeft het kabinet de Kamerbrief van de minister over "een beter betaalbare huurmarkt" vastgesteld. In de brief gaat ze onder meer in op de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond.

Lees verder

‘Een moment van evaluatie: zijn we op de goede weg?’ - interview met Floor Rink, hoogleraar RUG en Kees van Nieuwamerongen, directeur Aw

Hoogleraar organisatiegedrag Floor Rink aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start na de zomer een onderzoek naar de relatie tussen intern en extern toezicht, in samenwerking met de VTW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Doel is: verbetering van toezicht. 

Lees verder

Hildegard Pelzer: Passende betrokkenheid bij strategievorming

Hildegard Pelzer heeft 25 jaar ervaring als consultant en is al ruim 15 jaar expert op het gebied van governancevraagstukken. In haar werk met toezichthouders en bestuurders combineert Hildegard haar brede strategische en organisatiekundige ervaring met haar achtergrond als psychologe. In 2019 schrijft zij elke maand een artikel voor de VTW e-NIEUWS over governancevraagstukken. In deze editie een bijdrage over de strategievorming van de corporatie en de rol van de RvC.

Lees verder

'De dubbele pet van de bestuurssecretaris - van notulist tot bewaker governance' - artikel in Aedes Magazine

Goed toezicht verdient goede ondersteuning luidt de titel van de VTW-masterclass voor de bestuurssecretaris. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt. Dus wordt er ook meer gevraagd van de secretaris, vertelt docent Joost Kramer. Zeker nu die – naast de bestuurder – ook de raad van commissarissen ondersteunt. Wat voor dilemma’s komen bestuurssecretarissen Carin Bruil en Xandra Tromp in die dubbelrol tegen?

Lees verder

Gezocht: meedenkers ledenonderzoek

Het VTW Bureau zoekt twee tot drie leden die het leuk vinden om in de periode eind maart tot eind mei 2019 mee te denken over de opzet van het ledenonderzoek (inclusief een vragenlijst) dat dit jaar wordt gehouden. Het tijdsbeslag bedraagt enkele uren, in de vorm van mail en één bijeenkomst op het VTW-bureau.

Lees verder

Filosofische vierluik voor commissarissen en toezichthouders (20 PE)

Begin van de zomer wordt er weer een filosofische trainingsreeks georganiseerd voor commissarissen en toezichthouders. De VTW brengt deze serie trainingen graag onder uw aandacht.

Van commissarissen en toezichthouders wordt steeds meer gevraagd. Veel toezichthouders ervaren de bijna dagelijkse groei aan regels, druk en verwachtingen als frustrerend. Zijn we niet voortdurend met de verkeerde dingen bezig?

Lees verder

Activiteiten VTW Academie

De VTW Academie nodigt u uit om deel te nemen aan de opleidingen die dit jaar geprogrammeerd staan. De laatste actualiteiten binnen de branche zijn geïntegreerd in de opleidingen. Er zijn nog plekken beschikbaar voor meerdere opleidingen.

Lees verder

Wetsvoorstel wet Bestuur en Toezicht: voor corporaties verandert er weinig

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht. De essentie van het wetsvoorstel is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering bij de rechtspersonen verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Veel van de voorgenomen wijzigingen staan al in de Woningwet: voor corporaties verandert er weinig.

Lees verder

Aw: kwaliteit zelfevaluatie RvC's grotendeels op orde; verbeteringen mogelijk bij kleine corporaties

De kwaliteit van de zelfevaluatie van Raden van Commissarissen is bij een groot deel van de woningcorporaties op orde. Verbeteringen zijn vooral mogelijk bij kleine corporaties. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Meer dan 75% scoort een voldoende of hoger. Toch maakt de Autoriteit zich zorgen over kleine corporaties.

Lees verder

Visitaties 2018: duidelijke verbetering governance corporaties

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2018 zijn er 75 visitaties van corporaties afgerond. De prestaties op het gebied van governance zijn in vergelijking met 2017 aanzienlijk verbeterd, zo blijkt uit een analyse van Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Nog treffender is de vergelijking met de resultaten van de visitaties uit 2014. 51 van de 69 toen gevisiteerde corporaties zijn in 2018 opnieuw gevisiteerd. Hieruit blijkt duidelijk dat de corporaties op het gebied van governance een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Lees verder

Aedes wil een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties

Aedes stelt dat een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants niet leidt tot een verdere professionalisering van de corporatiesector. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport  'Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties.' Het rapport doet aanbevelingen om knelpunten in het huidige accountantsprotocol op te lossen.

Lees verder