Aedes wil een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties

Aedes stelt dat een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants niet leidt tot een verdere professionalisering van de corporatiesector. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport  'Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties.' Het rapport doet aanbevelingen om knelpunten in het huidige accountantsprotocol op te lossen.

Directeur Albert Kerssies: ‘We waarderen dit initiatief van Aedes om tot een verbetering van de huidige situatie rond het accountantsprotocol te komen. De aanbevelingen zijn herkenbaar en sluiten goed aan op de behoefte van corporaties.’

Bij de totstandkoming van de Woningwet 2015 was ‘terug naar de kerntaak’ het devies. De VTW vindt dat dit ook voor accountants moet gelden. Het uitdijende protocol heeft de afgelopen jaren niet bijgedragen aan de verdere professionalisering van de sector. Kerssies: ‘Als een instrument niet werkt, moet je dat erkennen en op zoek gaan naar een alternatief. Als beroepsvereniging zeggen wij dan: vertrouw meer op het interne toezicht. De Autoriteit Woningcorporaties kan meer verantwoordelijk gemaakt worden voor de wettelijke taken. Dit is een verbetering van de huidige werkwijze. Overigens vinden we wel dat het uitwerken van een alternatief accountantsprotocol wel wat sneller mag.’

Lees hier het nieuwsbericht van Aedes over het alternatief accountantsprotocol

Lees hier het rapport 'Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties'

 


Terug