VTW: knelpunten in de volkshuisvesting blijven in stand

De VTW vindt dat minister Ollongren te weinig doortastend is bij het aanpakken van de knelpunten in de volkshuisvesting. Op 22 februari jl. heeft het kabinet de Kamerbrief van de minister over "een beter betaalbare huurmarkt" vastgesteld. In de brief gaat ze onder meer in op de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond.

Directeur Albert Kerssies: ‘de Woningwet heeft in 2015 het werkterrein van woningcorporaties flink ingeperkt. De situatie van 2015 is echter niet de situatie van 2019. Daarom heeft een werkgroep van VTW leden de visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet’ uitgebracht met concrete voorstellen om de knelpunten uit de Woningwet te verbeteren. We hebben dit vanuit de rol van het toezicht gedaan. De maatregelen raken de strategie van de corporatie, vandaar dat wij ook een standpunt innemen over onderwerpen die normaliter niet direct tot ons werkveld horen. Zo belangrijk vinden we de Evaluatie. Tot onze teleurstelling heeft de minister veel van onze aanbevelingen niet opgevolgd.’

De VTW pleit onder meer voor het opheffen van het onderscheid DAEB en niet-DAEB, het afschaffen van woningmarktregio’s én de markttoets en het verruimen van de grens voor passend toewijzen.

Kerssies: ‘Met name in de lokale setting komt er maar weinig ruimte om uit de knellende band van de landelijke regels te komen. Zoals de werkgroep schrijft: ‘one size fits all’, past uiteindelijk niemand. Waar we wel verheugd over zijn is dat ook de minister ziet dat de kwaliteit van het interne toezicht de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Hierdoor vraagt de minister nu om een meer risicogericht extern toezicht.'

Meer informatie
Lees hier de Kamerbrief van minister Ollongren (22-02-2019)
Lees hier het nieuwsbericht van het ministerie van BZK (22-02-2019)
Lees hier de brief van de VTW aan het ministerie op de (concept) voorstellen (12-02-2019)
Lees hier de reactie van Aedes en de Woonbond (22-02-2019)
Lees hier de VTW visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet (12-11-2018)


Terug