e-NIEUWS 7 december 2018

Masterclasses 2019 bij de VTW Academie

Volgende week ontvangt u als lid van de VTW een mailing met het complete masterclass aanbod voor 2019 bij de VTW Academie. De VTW Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties. Onze leergangen en masterclasses gaan in op alle relevante thema’s en spelen ook in op de actualiteit. De ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden staat centraal die past bij een huidig en toekomstig kundige commissaris in de volkshuisvesting.

Lees verder

Geeft de beleidswaarde van het woningcorporatiebezit dé waarde in het economisch verkeer weer? - artikel door Hans van Vark, RA

Waarderen van het woningcorporatiebezit is feitelijk niets anders dan het beschouwen van dat bezit in termen van geld. Afhankelijk van welke bril je daarbij opzet, geeft de financiële positie een ander beeld. Dit artikel beoogt kleur aan die financiële positie te geven vanuit de hoofddoelstelling zoals die voor woningcorporaties is geformuleerd. 

Lees verder

Trudo winnaar beste RvC Jaarverslag, Wooninvest en De Alliantie 2e en 3e

Woningcorporatie Trudo uit Eindhoven heeft de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC Jaarverslag 2017 gewonnen. Wooninvest uit Voorburg werd tweede en De Alliantie uit Hilversum bezette de derde plaats. De prijzen voor de top drie zijn op dinsdag 27 november uitgereikt in de Algemene Ledenvergadering van de VTW.

Lees verder

'We hebben gewonnen met een "degelijk" jaarverslag' - interview met Wim van Winden, voorzitter RvC Trudo

RvC-voorzitter Wim van Winden van Trudo uit Eindhoven heeft op 27 november de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC jaarverslag in ontvangst genomen. Hij is verrast dat de vakjury het ‘degelijke’ jaarverslag als winnaar heeft gekozen. ‘Onze eigen criteria zijn: helder, duidelijk en transparant.’

Lees verder

‘Volkshuisvesting op politieke agenda’ - verslag van de ALV van 27 november 2018

Wonen staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Daarbij moet het over de volkshuisvesting in plaats van de woningmarkt gaan. Die boodschap brengt de VTW over tijdens een ronde langs woordvoerders wonen in de Tweede Kamer, aldus VTW-voorzitter Guido van Woerkom aan het begin van de Algemene Ledenvergadering op 27 november. 

Lees verder

"We staan aan het begin van nieuwe ontwikkelingen" - Presentatie VTW-handreiking digitalisering en IT tijdens themabijeenkomst

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en IT gaan razendsnel, maar corporaties staan pas aan het begin van de toepassing van digitale technologieën als blockchain. Voor toezichthouders die zich nog onwennig voelen in deze nieuwe wereld, heeft de VTW een handreiking opgesteld. Deze is tijdens de themabijeenkomst digitalisering en IT op 27 november gepresenteerd.  

Lees verder

Handreiking Digitalisering en informatietechnologie gepubliceerd

In de themabijeenkomst 'Digitalisering en Informatietechnologie' van dinsdag 27 november jl. is de bijbehorende handreiking officieel gelanceerd. De handreiking is opgesteld door Arnoud Klerkx in samenwerking met de werkgroep digitalisering en IT. 

Arnoud Klerkx, digi-commissaris bij ouderenhuisvester Habion en gastdocent aan de opleiding voor commissarissen aan de Erasmus Universiteit, weet als geen ander dat veel toezichthouders worstelen met de olifant in de bestuurskamer: digitalisering en informatietechnologie. ‘Net als bij pensioenen, schuiven velen dat thema voor zich uit. Onbekend maakt onbemind. Maar de noodzaak om met de wereld van Internet of Things en big data aan de slag te gaan is hoog. De mystiek moet eraf.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 14: Een lastige “verrassing” voor de ‘huurderscommissaris’

Een half jaar geleden bent u op voordracht van de huurdersorganisatie benoemd in de Raad van Commissarissen van een middelgrote corporatie. Uw corporatie staat er financieel redelijk voor en kan de toekomstige opgaven op het gebied van bouwen en verduurzamen financieren. Tijdens de begrotingsbehandeling wordt stilgestaan bij de huurverhoging die de corporatie volgend jaar wil doorvoeren. Vooruitlopend op het percentage dat het Rijk volgend jaar zal toestaan als maximale huurverhoging, wordt in de begroting uitgegaan van 0,2% boven inflatie.

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2019

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2019 vastgesteld. Deze is op 21 november 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder

Indexering maximum bezoldigingsbedragen Beroepsregel bezoldiging commissarissen per 2019

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (Regeling/Staffel). In 2018 is de beroepsregel geëvalueerd en besloten deze voor het jaar 2019 te handhaven.

Lees verder