'We hebben gewonnen met een "degelijk" jaarverslag' - interview met Wim van Winden, voorzitter RvC Trudo

RvC-voorzitter Wim van Winden van Trudo uit Eindhoven heeft op 27 november de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC jaarverslag in ontvangst genomen. Hij is verrast dat de vakjury het ‘degelijke’ jaarverslag als winnaar heeft gekozen. ‘Onze eigen criteria zijn: helder, duidelijk en transparant.’

Tekst: Lisette Vos

Het RvC-jaarverslag van de Eindhovense corporatie Trudo is geselecteerd uit 273 andere jaarverslagen. (niet alle via de VTW-leden aangesloten corporaties hadden het jaarverslag online staan bij het verstrijken van de deadline). Berenschot heeft met behulp van het programma Python de documenten gescand op relevante woordcombinaties die afkomstig zijn uit de VTW-handreiking. Hieruit zijn 15 genomineerden naar voren gekomen. De vakjury – bestaande uit voorzitter Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en Woningwet-expert), Ronald Paping (wethouder Arnhem) en Peter Hendriks (journalist Follow the Money) - heeft de vijftien genomineerde jaarverslagen met de hoogste score gelezen en beoordeeld. Zie ook het verslag verderop in deze e-NIEUWS.

Waardering van vakjury
De vakjury heeft daarbij gelet op leesbaarheid (voor de huurder), creativiteit (vermijden jargon, afwijken van standaardformuleringen) en inzicht in keuzes en dilemma’s. Volgens de jury heeft de RvC van Trudo het beste verwoord hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Van Winden is blij met de waardering. ‘De prijs is een bevestiging dat we goed bezig zijn, en dat de good governance bij Trudo geborgd is.’

Toezichtkader
De RvC van Trudo heeft in 2016 gekozen voor toezicht op risico (op basis van het business risk model van WSW). Dat model onderscheidt vijf categorieën: portefeuillestrategie, vastgoedvoorraad, financiële sturing en beheersing, governance en corporatie in control. Aan de hand van deze categorieën schetst de RvC de afwegingen die zij in 2017 heeft gemaakt. Van Winden: ‘We willen transparant zijn, daarin gaan we wellicht verder dan andere RvC’s.’
Het taalgebruik in het jaarverslag is wellicht niet voor elke huurder toegankelijk, erkent Van Winden. ‘Maar de corporatiesector heeft, zoals iedere sector of bedrijfstak, een eigen taal en die is niet altijd te vermijden. Bovendien kan je ervan uitgaan dat diegene die het jaarverslag leest min of meer bekend is met de materie.’

Buitenwereld
Het winnende jaarverslag staat op de website van Trudo. Van Winden heeft geen idee of én wie het jaarverslag leest. ‘De buitenwereld kan kennisnemen van onze manier van toezicht houden en wat voor ons de essentiële onderwerpen zijn. Daarmee laten we zien dat het toezicht geborgd is. Maar de corporatie wordt in de buitenwereld vooral afgerekend op volkshuisvestelijke prestaties en wat de visie van de corporatie is, en daar gaat het jaarverslag niet echt over.’

Prijsvraag
Van Winden vindt de prijsvraag voor het beste jaarverslag een goede zaak, en ook dat de uitreiking is gekoppeld aan een themabijeenkomst van de VTW (dit jaar over digitalisering). ‘We zijn er trots op en hopen dat de prijs een stimulans is voor andere RvC’s. Als een prijs in een sector wordt uitgereikt, kijken anderen toch vaak met een schuin oog naar de winnaar. Ik nodig iedereen uit het jaarverslag te lezen.’ En voegt hij er lachend aan toe: ‘Probeer Trudo maar te verslaan.’

Meer informatie:
Het winnende RvC jaarverslag is hier te lezen:
https://www.trudo.nl/files/24770 (ga naar hoofdstuk 8)


Terug