Handreiking Digitalisering en informatietechnologie gepubliceerd

In de themabijeenkomst 'Digitalisering en Informatietechnologie' van dinsdag 27 november jl. is de bijbehorende handreiking officieel gelanceerd. De handreiking is opgesteld door Arnoud Klerkx in samenwerking met de werkgroep digitalisering en IT. 

Arnoud Klerkx, digi-commissaris bij ouderenhuisvester Habion en gastdocent aan de opleiding voor commissarissen aan de Erasmus Universiteit, weet als geen ander dat veel toezichthouders worstelen met de olifant in de bestuurskamer: digitalisering en informatietechnologie. ‘Net als bij pensioenen, schuiven velen dat thema voor zich uit. Onbekend maakt onbemind. Maar de noodzaak om met de wereld van Internet of Things en big data aan de slag te gaan is hoog. De mystiek moet eraf.’

Big data, internet of things, blockchain. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Dat heeft ook gevolgen voor de corporatie. Of u wilt of niet: u kunt als RvC niet achterblijven. Voor toezichthouders is de nieuwe wereld van digitalisering vaak nog onbekend terrein.

De handreiking beschrijft de ontwikkelingen en kansen, maar staat ook stil bij de bedreigingen en ethische vragen. De handreiking is geschreven voor de toezichthouder die zich nog onwennig voelt bij de snelle wereld van de digitalisering. 

Gelet op de snelheid van ontwikkelingen houdt de VTW de handreiking telkens up-to-date: het is een dynamische handreiking die regelmatig aangepast zal worden. U vindt de handreiking op onze website VTW Publicaties


Terug