Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2019

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2019 vastgesteld. Deze is op 21 november 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

De volledige tekst van de Regeling kunt u lezen in de Staatscourant.

Naast de indexering van de bezoldigingsmaxima is in de Regeling een zin toegevoegd zodat duidelijk is dat na een fusie de nieuwe klasse vanaf de fusiedatum mag worden toegepast op de bezoldiging van de bestuurder van de fusiecorporatie. 

Beroepsregel bezoldiging commissarissen
De maximum bezoldigingsbedragen in de beroepsregel worden per 2019 aangepast o.b.v. indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Meer informatie: Indexering maximum bezoldigingsbedragen Beroepsregel bezoldiging commissarissen per 2019


Terug