e-NIEUWS juni 2013

Nieuwe gedragscode voor semipublieke sector

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft een commissie ingesteld die onder leiding van oud- fractievoorzitter van GroenLinks Femke Halsema een gedragscode gaat opstellen voor bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector. De gedragscode moet een aanzet zijn om het vertrouwen van burgers in bestuurders en toezichthouders te herstellen.

 

Lees verder

Algemene Vergadering + themabijeenkomst 25 juni

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd op de Algemene Vergadering (AV) van 25 juni a.s. De AV begint om 18.00 uur in stadion Galgenwaard in Utrecht.

Voorafgaand, van 16:00-17.30 uur is er een themabijeenkomst over 'Verbetering kwaliteit intern toezicht woningcorporaties'. Hier wordt het advies van de commissie Winter besproken en de 15 aanbevelingen die hieruit voortvloeien.

Nog niet aangemeld? Doe dit dan zo snel mogelijk via de ledenlogin!

 

Lees verder

Nieuwe medewerker VTW

Sinds 13 mei jl. is het VTW-bureau versterkt met de komst van Hans Geurts als beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie.

Hij is per e-mail te bereiken op: h.geurts@vtw.nl, telefonisch via 030 25 25 762 of 06 46879928. Twitter: hgeurts

Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.

 

Lees verder

Verslag bijeenkomst voorzitters RvC grote corporaties

Op 4 juni jl. gingen Heino van Essen en Albert Kerssies in gesprek met een groep voorzitters van Raden van Commissarissen van grote corporaties. 

 

Lees verder

Interview met bestuurder Jan Salverda

Interview met Jan Salverda, algemeen directeur van de Twentse woningcorporatie Domijn. “Juist voor commissarissen is het cruciaal dat zij weten hoe er tegen de corporatie wordt aangekeken en wat er beter kan.”

De commissarissen van woningcorporatie Domijn hebben twee jaar geleden het initiatief genomen actief overleg te voeren met een aantal belangrijke stakeholders van de organisatie.

De informatie die dat oplevert resulteert onder andere in een beter intern toezicht.  

Lees verder

Interview met toezichthouder Elma Groen

Interview Elma Groen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuisvester

Elma Groen is sinds 2009 intern toezichthouder in de corporatiesector. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Thuisvester heeft zij een duidelijke visie op de manier waarop er vorm moet worden gegeven aan toezicht.
Je kunt alleen adequaat toezicht houden op een woningcorporatie als je echt begrijpt hoe deze sector in elkaar zit.”

 

Lees verder

VTW: transparant over honorering en zittingsduur

De VTW maakt zich sterk voor transparantie over de honoreringen en zittingstermijnen van commissarissen bij woningcorporaties. Op de website is een overzicht geplaatst van de honoreringen en zittingstermijnen van de leden in 2012 en 2011.

Er is een positieve trend waarneembaar, wat volgens de VTW een belangrijk signaal is, dat de sector zelf verdere stappen zet om zich te houden aan de Honoreringscode en Governancecode.

 

Lees verder

Verslag Dag van het Toezicht

De verenigingen voor toezichthouders uit de semipublieke sectoren zorg, onderwijs, woningbouwcorporaties, kinderopvang en cultuur organiseerden op 24 mei het congres ‘Toezicht houden in de toekomst: luisteren naar de samenleving’

Onder "Lees verder"  een uitgebreid verslag van de hand van Henk den Uijl (beleidsmedewerker bij de NVTZ).

 

Lees verder

Introductie nieuwe commissarissen

De VTW organiseert op 29 en 30 november een tweedaagse workshop voor nieuwe commissarissen. De locatie is Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist.

Dit is een nieuwe en uitgebreide training voor nieuwe commissarissen, waarbij de belangrijkste facetten van het toezichthouden aan bod komen. Bent u een nieuwe commissaris? Dan is deelname zeker een aanrader!

Het programma vindt u onder "lees verder"

 

Lees verder

Workshops september - december 2013

9 september:        Basiskennis Financiën

19 september:      Projectontwikkeling en vastgoed

9 oktober:             Financiële sturing

29 oktober:           Toezichtkader, toetsingskader en informatievoorziening

25 november:       Beloning, beoordeling en opvolging van bestuurder (NIEUW)

29+30 november: Tweedaagse introductiecursus voor nieuwe commissarissen (NIEUW)

3 december:          Basiskennis Financiën

11 december:        Financieringsvraagstukken voor woningcorporaties

 

Lees verder