Interview met bestuurder Jan Salverda

Interview met Jan Salverda, algemeen directeur van de Twentse woningcorporatie Domijn “Juist voor commissarissen is het cruciaal dat zij weten hoe er tegen de corporatie wordt aangekeken en wat er beter kan.”

De commissarissen van woningcorporatie Domijn hebben twee jaar geleden het initiatief genomen actief overleg te voeren met een aantal belangrijke stakeholders van de organisatie.

De informatie die dat oplevert resulteert onder andere in een beter intern toezicht.

Kwetsbaar opstellen
“Ik vind het uiterst belangrijk dat commissarissen zich actief bezig houden met de organisatie waarop zij toezicht houden”, zegt Salverda. “Daarvoor moeten zij over zoveel mogelijk informatie beschikken en vooral ook over informatie die niet van de bestuurder komt. Zij worden daarbij onder andere geholpen door intensief overleg te hebben met stakeholders. Het gaat om zo’n vijf gesprekken per jaar, bijvoorbeeld met de Ondernemingsraad en de huurdersorganisatie, banken, zorgorganisaties, wethouders enz. Salverda is zelf niet aanwezig bij die gesprekken. “Het gaat er nadrukkelijk ook om dat er een oordeel wordt gegeven over hoe de organisatie het doet. Daar moet ik niet bij willen zijn. Je moet mensen de ruimte geven om eerlijk te zeggen wat ze vinden.. Uiteraard kunnen mensen ook op ieder moment bij mij terecht, zeker als ze vinden dat zaken anders moeten of beter kunnen.”

Evenwicht
Toen de raad van commissarissen de jaarlijkse gesprekken initieerde had Salverda daar zelf in het begin wat moeite mee. “Je vraagt je toch af hoe het staat met je eigen imago en met dat van de organisatie. Maar ik vind dat een bestuurder zich kwetsbaar moet durven opstellen.” De commissarissen van Domijn overleggen ook met externe stakeholders. Salverda: “Zij gebruiken de informatie die deze gesprekken oplevert voor het verbeteren van het interne toezicht. Denk bijvoorbeeld aan een partij als de Bank Nederlandse Gemeenten.” De wijze waarop governance binnen de organisatie wordt ingericht en de manier waarop bestuurder en toezichthouders daar gezamenlijk vorm aan geven moet volgens Salverda een voortdurend aandachtspunt zijn. “Het is een fragiel evenwicht, waar je voortdurend naar moet blijven zoeken. Een belangrijk uitgangspunt is dat alle betrokkenen elkaar durven aanspreken, maar ook aangesproken durven worden. Ook door mensen van buiten de organisatie.”

Betrokken en bevlogen
De verschillende stakeholders zijn tot op heden zeer positief over de organisatie en zij komen volgens Salverda waar nodig met nuttige verbeterpunten. “Uiteindelijk heeft onze aanpak het imago juist erg goed gedaan, ook intern. Wij scoren bijzonder hoog op het onderdeel medewerkerstevredenheid, net als op de onderdelen betrokkenheid en bevlogenheid. Dat komt volgens mij voor een belangrijk deel doordat wij ons kwetsbaar opstellen en transparant durven zijn. Overigens vind ik de publieke opinie belangrijk, maar we moeten vooral zelf blijven geloven in wat we doen. Dat levert het beste resultaat op.”


Terug