VTW: transparant over honorering en zittingsduur

Meer informatie vind u hier: http://www.vtw.nl/15/567/vtw-transparant-over-honorering-commissarissen.html

De VTW spreekt de corporaties aan waar de honorering en/of de zittingsduur van commissarissen niet conform de Code is. Middels een brief naar de voorzitter van de RvC van de desbetreffende corporatie wordt aangedrongen op aanpassing.


Terug