Algemene Vergadering + themabijeenkomst 25 juni

Programma
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
15.30 – 16.00 uur: Ontvangst (koffie/thee) 16.00 – 17.30 uur: Themabijeenkomst 17.30 – 18.00 uur: Pauze met een snack
18.00 - 19.00 uur: Algemene Vergadering
19.00 - 20.30 uur: Buffet

Locatie voor beide bijeenkomsten is stadion Galgenwaard in Utrecht. Komt u met de auto, dan kunt u deze parkeren op het terrein voor de hoofdingang.

De zaal is vanaf 15.30 uur open.

Agenda Algemene Vergadering
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Mededelingen
2. Conceptverslag van de AV d.d. 27 november 2012
3. Conceptjaarverslag 2012
4. Jaarrekening 2012 inclusief accountantsverslag en verslag financiële commissie 5. Afscheid bestuurslid dhr. Kemperman
6. Benoeming nieuw bestuurslid
7. Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement
8. Notitie ‘Verbetering kwaliteit intern toezicht corporaties’ van de VTW commissie die is ingesteld n.a.v. discussie over een geschiktheidstoets
9. Rondvraag en actualiteit
10. Sluiting

Themabijeenkomst ‘Verbetering kwaliteit intern toezicht woningcorporaties’ Voorafgaand aan de AV zal een themabijeenkomst worden gehouden over ‘Verbetering kwaliteit intern toezicht corporaties’, waarbij het advies met aanbevelingen van de gelijknamige VTW commissie als basis zal dienen. Dit advies is als bijlage bijgevoegd. Bedoelde commissie is ingesteld n.a.v. de discussie binnen de VTW over het mogelijk invoeren van een geschiktheidstoets voor commissarissen. De themabijeenkomst dient ook ter voorbereiding op de besluitvorming in de AV die aansluitend wordt gehouden (agendapunt 8).

De onafhankelijke voorzitter van de commissie, Jaap Winter, kan helaas niet aanwezig zijn. Ter inleiding op de bespreking zal een video-interview met Jaap Winter over het advies met de aanbevelingen worden getoond. Daarna kan de discussie met de commissieleden plaatsvinden.

Aanmelden en vergaderstukken
U kunt zich aanmelden voor de themabijeenkomst, de algemene vergadering en het buffet door u online aan te melden via http://leden.vtw.nl of door een e-mail te sturen naar bureau@vtw.nl.

Uw aanmelding ontvangen wij liever niet later dan 17 juni. De vergaderstukken zijn rond 11 juni gereed en worden u per post toegestuurd. Als u zich na 17 juni aanmeldt kunt u de vergaderstukken downloaden vanaf het besloten ledengedeelte op de website www.vtw.nl.

‘No show’ kosten
Als u zich aanmeldt voor een (gratis) bijeenkomst, in dit geval de AV, houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Bij afmelding tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden ons geen kosten in rekening gebracht. Meldt u zich echter binnen 7 dagen voor aanvang af, dan betaalt VTW zogenaamde ‘no show’ kosten. De VTW zal deze kosten, die dit keer rond de 45 euro liggen, aan u doorberekenen als u zich heeft aangemeld maar zonder bericht van verhindering afwezig bent op 25 juni.

Voor vragen of opmerkingen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met Albert Kerssies (T: 06-29 60 67 02, e-mail: a.kerssies@vtw.nl) of Ingrid van der Kraan (T: 06-44 81 20 38, e-mail: i.vdkraan@vtw.nl).

 

 


Terug