Nieuwe gedragscode voor semipublieke sector

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft een commissie ingesteld die een gedragscode moet opstellen voor bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector. Voorzitter van de commissie is Femke Halsema, oud-fractievoorzitter van GroenLinks. De overige leden van de commissie zijn: bestuurder Doekle Terpstra, schrijver Maxim Februari en consultant Marco van Kalleveen.

De commissie gaat een gedragscode opstellen voor de sectoren onderwijs, zorg en volkshuisvesting. Minister Kamp hoopt zo het functioneren van deze sectoren te verbeteren. De gedragscode moet een aanzet zijn om het vertrouwen van burgers in bestuurders en toezichthouders te herstellen. De commissie Halsema zal voor 1 oktober 2013 het advies over de gedragscode opleveren.

De VTW kijkt met belangstelling uit naar dit advies. De VTW heeft de afgelopen jaren al veel initiatieven genomen om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren. Met o.a. criteria voor goed intern toezicht, ‘de aanspreekbare commissaris’ en de campagne ‘ Wij toetsen ons toezicht’ zet de VTW zich proactief in voor kwaliteitsverbetering van intern toezicht in de corporatiesector. Verder wordt tijdens de komende ledenvergadering (25-6-2013) het advies van de VTW-commissie ‘Verbetering kwaliteit intern toezicht corporaties’ besproken en vastgesteld. In dit advies staan een aantal concrete aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van het interne toezicht, die ook zullen worden aangeboden aan minister Blok.

De VTW is graag bereid met de commissie Halsema in gesprek te zijn en wenst de commissie veel succes met haar werkzaamheden.

De brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer kunt u hier teruglezen.

Lees de taakopdracht van de commissie Halsema.


Terug