Verslag bijeenkomst voorzitters RvC grote corporaties

Op 4 juni jl. gingen Heino van Essen en Albert Kerssies in gesprek met een groep voorzitters van Raden van Commissarissen van grote corporaties.

Jan van der Moolen (voorheen CFV) verzorgde een inleiding over de relatie tussen intern en extern toezicht.Daarna passeerden diverse actuele kwesties op het terrein van de corporatiesector de revue. Onder andere: het externe toezicht en de onafhankelijkheid daarvan van het ministerie, de verhuurdersheffing en de uitgelekte novelle bij de Herzieningswet.

Afgesproken is dat een dergelijk overleg vaker wordt georganiseerd. De VTW neemt hierin het voortouw. De VTW ontwikkelt én implementeert op korte termijn een aanpak om richting politiek een krachtig signaal af te geven over de consequenties van het nu gevoerde corporatiebeleid en specifiek de nu voorgestelde inrichting van het (externe) toezicht.

Een zelfde soort bijeenkomst zal door de VTW ook voor voorzitters van de RvC van kleine corporaties worden georganiseerd.


Terug