e-NIEUWS oktober 2017 (nr. 1)

VTW viert 15-jarig bestaan met congres over intern en extern toezicht

Voorbij de afvinkcultuur  

De VTW vierde vrijdag 6 oktober het 15-jarig bestaan met een congres over efficiënt toezicht én over de relatie tussen intern en extern toezicht. En wat kan de corporatiesector leren van extern toezicht in het onderwijs?

Lees verder

Symposium VTW en Woonbond op 28 november 2017

‘De verbinding verbeterd’. Onder die noemer houdt de VTW samen met de Woonbond op dinsdag 28 november a.s. een symposium over de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisaties. De bijeenkomst is vanaf 14.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. Aansluitend is de Algemene ledenvergadering van de VTW.

Lees verder

Toezicht en besturen met Passie. Regionale Bijeenkomst VTW, Aedes, NVBW

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen. Doet u mee? De definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt nog. Meld u vast aan voor één van deze sessies.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 3: 'Een advies?'

Over de rubriek Toezicht in de praktijk

In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling één of meerdere oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu juist aan de commissarissen om daar op door te vragen. De behandelaars van deze casus hebben niet de pretentie de enige oplossing te hebben gegeven.

Lees verder

Regeerakkoord 2017; reacties Aedes en Woonbond

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een regeerakkoord gesloten 'Vertrouwen in de toekomst'. Hierin staan onder andere de plannen voor de woningmarkt en de sociale huursector. Of het ministerie voor Wonen en Rijksdienst (nu ondergebracht bij het ministerie van BZK) blijft bestaan, blijft nog even spannend. Formateur Rutte (VVD) wil op 26 oktober de ministersploeg presenteren. De VTW heeft er in elk geval voor gepleit om volkshuisvesting weer centraal in het beleid te plaatsen.

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2018

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 wordt het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op €187.000 per jaar bij een fulltime dienstverband (in 2017: €181.000).

Lees verder

Aedes benchmark voor toezichthouders

De Aedes-benchmark wordt in 2017 voor de vierde keer georganiseerd. De benchmark geeft inzicht in de prestaties van woningcorporaties en maakt deze vergelijkbaar met andere corporaties. De benchmarkresultaten bieden een goed startpunt voor toezichthouders voor een gesprek met ‘uw’ corporatie.

Lees verder

VTW jaarverslag 2016 online

Het jaarverslag 2016 is in de voorjaars ALV van de VTW in juni vastgesteld door de leden. Het jaarverslag is nu ook online gepubliceerd op onze speciale website VTW Publicaties. Hier staan ook onze nieuwste handreikingen over uiteenlopende onderwerpen.  

Lees verder

De Vernieuwde Stad: "Zo leven sociale huurders in lange systemen"

Volgens De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties, moeten corporaties veel meer vanúit hun bewoners gaan denken in plaats van vóór hen. Dat bleek tijdens het congres Door de ogen van de Bewoner dat DVS op 29 september in Utrecht organiseerde. Daar werd ook het boek Zo leven sociale huurders in lange systemen gepresenteerd, resultaat van een onderzoek dat De Argumentenfabriek in opdracht van De Vernieuwde Stad dit jaar uitvoerde.

Lees verder