Toezicht en besturen met Passie. Regionale Bijeenkomst VTW, Aedes, NVBW

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen. Doet u mee? De definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt nog. Meld u vast aan voor een van deze sessies.

Op 7 december is de dialoogsessie in Eindhoven, op 14 december in Amsterdam en op 19 december in Zwolle. De precieze locaties volgen nog. De bijeenkomsten zijn van 16:30 - 19.30 uur. Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend.

Het waarom van een beslissing
Met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar sociale psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) en Peter Paul Leutscher (gedragsconsultant en specialist in risicomanagement) bespreken bestuurders en toezichthouders een concrete casus. En is er debat over het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing.
Hierbij gaat het over de verhouding tussen bestuur en toezicht en de dilemma’s die hierbij ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag, is er nog ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit tot stand?

Aanmelden
Commissarissen kunnen zich online aanmelden. Hiervoor logt u in via Leden Login en gaat u naar Agenda. Klik vervolgens op Regionale bijeenkomst (met de datum die uw voorkeur heeft) en op Direct inschrijven. Klik vervolgens op Aanmelden.


Terug