Symposium VTW en Woonbond op 28 november 2017

‘De verbinding verbeterd’. Onder die noemer houdt de VTW samen met de Woonbond op dinsdag 28 november a.s. een symposium over de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisaties. De bijeenkomst is vanaf 14.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. Aansluitend is de Algemene ledenvergadering van de VTW.

Huurders - vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie - hebben met de komst van de Woningwet 2015, meer formele invloed op het volkshuisvestelijk beleid van de corporaties én op intern toezicht. Tegen de achtergrond van deze veranderde context gaan VTW en Woonbond graag, met u als commissaris en met vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, in gesprek over het belang van een goede verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie.

In het symposium komen vragen aan de orde als: Wat betekent de versterkte positie van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de Raad van Commissarissen en voor de rol van de huurderscommissaris? Is de verbinding van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding vorm krijgen? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er? 

Enquête
Ter voorbereiding op het symposium ontvangen commissarissen en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties volgende week een korte enquête via de mail.

Aanmelding
Commissarissen kunnen zich online aanmelden. Hiervoor logt u in via Leden Login en gaat u naar Agenda. Klik vervolgens op Symposium en Direct inschrijven. Hierna kunt u aangeven of u deelneemt aan het symposium (14.30-18.00 uur), de maaltijd (18.00-19.00 uur) en de Algemene ledenvergadering (19.00-20.30 uur). Klik vervolgens op Aanmelden.


Terug