e-NIEUWS februari 2017 (nr. 2)

Autoriteit: meer inzet op governance en integriteit in 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) gaat in 2017 het toezicht op de governance en integriteit van corporaties intensiveren. Alle 350 corporaties zijn in 2016 onderzocht: bij 246 corporaties gaat het goed en zijn er geen waarschuwingen of interventies geweest. Bij 43 corporaties is er een interventie geweest (of zijn bestaande interventies voortgezet) en bij 61 corporaties is een waarschuwinge opmerking afgegeven.

Lees verder

Handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC' nu ook online

Eind augustus 2016 heeft de VTW de handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC' gepubliceerd als pdf op onze website. De handreiking is nu ook beschikbaar via onze online omgeving via www.vtw-publicaties.nl

Lees verder

Interview André Rouwers: "Er is nog een wereld te winnen rond opdrachtgeverschap"

André Rouwers is Zittingslid bij de Huurcommissie en commissaris bij woningcorporatie Patrimonium in Barendrecht. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in de volkshuisvesting. Rouwers geldt als expert op - onder andere - het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en strategisch onderhoudsbeheer. Een thema dat zijn speciale aandacht heeft is opdrachtgeverschap.

Lees verder

Vooraankondiging onderzoek naar effect regulering op het functioneren van RvC’s

De afgelopen periode is er heel veel veranderd in de context waarbinnen raden van commissarissen van woningcorporaties hun taken uitvoeren; vooral op het gebied van regulering hebben zich de nodige wijzigingen voorgedaan. Welke invloed heeft dit in de ogen van RvC-leden en bestuurders op het functioneren van de raden en met name op de verschillende rollen die de RvC heeft?

Lees verder

Essay Frédérique Six: "Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken"

Het derde thema bij de beweging "Toezicht met passie" is 'Toezicht vanuit vertrouwen'. Dr. ir. Frédérique Six schreef hier haar essay over. De reflectie van Dick van Ginkel wordt binnenkort gepubliceerd op onze website www.toezichtmetpassie.nl

Op 24 maart a.s. is de 3e bijeenkomst met Six en Van Ginkel. U bent van harte welkom!

Lees verder

Vacature lid Raad van Toezicht SVWN

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij SVWN is een vacature ontstaan voor:

Lees verder

"Huurpeil" nieuw tijdschrift van de Woonbond

Het eerste nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil, de opvolger van Woonbondig, is verschenen. Huurpeil is een vakblad voor de huursector, waarin de redactie viermaal per jaar huurdersorganisaties en professionals in de huursector, vanuit bewonersperspectief, breed en diepgaand informeert en inspireert over theorie en praktijk van de huursector en het huurderswerk. De mening van de Woonbond wordt hierbij apart weergegeven.

Lees verder

Aedes en Woonbond: ‘Wonen er echte mensen in de huizen van het CPB?’

Het Centraal Plan Bureau (CPB) rekent de programma’s van politieke partijen door. Aan de uitkomsten wordt in Den Haag veel waarde gehecht. Toch is er nogal wat af te dingen op de rekenmodellen, vinden Aedes-voorzitter Marnix Norder en Woonbond-directeur Ronald Paping. Het model van de woningmarkt lijkt niet veel te maken te hebben met echte mensen in echte woningen. Als de politiek zich blind staart op de CPB-modellen, verdwijnt de zorg voor betaalbare woningen uit beeld, stellen Norder en Paping.

Lees verder