Autoriteit: meer inzet op governance en integriteit in 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) gaat in 2017 het toezicht op de governance en integriteit van corporaties intensiveren. Alle 350 corporaties zijn in 2016 onderzocht: bij 246 corporaties gaat het goed en zijn er geen waarschuwingen of interventies geweest. Bij 43 corporaties is er een interventie geweest (of zijn bestaande interventies voortgezet) en bij 61 corporaties is een waarschuwinge opmerking afgegeven.

Dit blijkt uit de 'Resultaten individuele integrale beoordeling woningcorporaties 2016' die de Aw publiceerde. Interventies zijn gericht op het verbeteren van het beleid en beleidsuitvoering van corporaties, of het functioneren van het bestuur of RvT. In 2016 werden 3 corporaties onder verscherpt toezicht geplaatst. De waarschuwingen hebben veelal betrekking op het doorvoeren van de bepalingen uit de Woningwet 2015.

Reactie VTW
"De VTW is verheugd dat het overgrote deel van de corporaties hun werk goed doet in de ogen van de Autoriteit. Dat is een opsteker en het onderstreept dat de meeste corporaties in 2016 alles op orde hebben. Tegelijk maak ik me wel zorgen dat er toch nog een aantal signalen zijn over de governance en integriteit," aldus VTW directeur Albert Kerssies. "Zo waren er 17 meldingen bij het Meldpunt Integriteit en hebben 9 RvC's zelf melding gemaakt van ongewone omstandigheden. Dat moeten wij ons als beroepsvereniging ook aantrekken. Tenslotte vertegenwoordigen onze leden bij de gehele sector. We gaan graag met de Autoriteit in gesprek om te kijken wat wij kunnen doen om de governance en integriteit verder te verbeteren in 2017. Het doel moet zijn om het vertrouwen in de sector nog verder te verbeteren."


Terug