Vacature lid Raad van Toezicht SVWN

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij SVWN is een vacature ontstaan voor:

Lid van de raad van toezicht op voordracht van de Woonbond

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een gedegen kennis van de volkshuisvesting, met gevoel voor de positie en rol van huurders.

Voor meer informatie en de profielschets verwijzen wij u naar www.visitaties.nl. Stuur uw reactie voor 20 maart 2017 naar info@visitaties.nl ter attentie van dr. Steven de Waal, voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon: 030-7210780.


Terug