"Huurpeil" nieuw tijdschrift van de Woonbond

Het eerste nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil, de opvolger van Woonbondig, is verschenen. Huurpeil is een vakblad voor de huursector, waarin de redactie viermaal per jaar huurdersorganisaties en professionals in de huursector, vanuit bewonersperspectief, breed en diepgaand informeert en inspireert over theorie en praktijk van de huursector en het huurderswerk. De mening van de Woonbond wordt hierbij apart weergegeven.

Waarom dit nieuwe tijdschrift? De nieuwsfunctie van Woonbondig is in de loop van de afgelopen jaren grotendeels overgenomen door de website. Daarnaast is er, mede door de komst van de Woningwet 2015, een grote behoefte aan achtergrondinformatie. In Woonbondig was daar veel te weinig ruimte voor en daarom heeft de redactie besloten het over een totaal andere boeg te gooien.

De eerste editie van Huurpeil telt 52 pagina’s, vol achtergrondverhalen, essays, columns en interviews over huurdersbetrokkenheid bij fusies van corporaties, de valse belofte van het eigenwoningbezit, de mogelijkheden voor corporaties om te bouwen en de plannen van voormalig minister Blok om het ‘middensegment’ van de grond te tillen. Plus een dossier van 8 pagina’s over Wonen en zorg, met onder meer het verslag van een rondetafelgesprek tussen vier deskundigen en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de mantelzorg in de huursector.

Uiteraard besteedt Huurpeil ook ruim aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen. Naast een overzicht van de programma’s van twaalf partijen worden drie deskundigen aan het woord gelaten over waar het na 15 maart in hun ogen heen moet met de huursector. Belangrijk thema daarbij is de verhuurderheffing, die uitgebreid aan bod komt in het eerste nummer van Huurpeil.

Vaste rubrieken in elk nummer van Huurpeil zijn In de peiling (met een overzicht van het belangrijkste nieuws van het afgelopen kwartaal), de Zeepkist (met een stelling over een actueel onderwerp, ingezonden brieven en de column van publicist Jos van der Laan), Recht of krom? (juridische rubriek), een katern van 6 pagina’s met informatie over de Woonbond en zijn achterban en op de achterpagina de rubriek Huurpijltjes, met o.a. ‘bouwfoutjes’ en de column van Pieter Bregman, bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Bent u geïnteresseerd en nog geen abonnee? Vraag dan een gratis proefnummer aan via www.woonbond.nl/proefnummer

 


Terug