Vooraankondiging onderzoek naar effect regulering op het functioneren van RvC’s

De afgelopen periode is er heel veel veranderd in de context waarbinnen raden van commissarissen van woningcorporaties hun taken uitvoeren; vooral op het gebied van regulering hebben zich de nodige wijzigingen voorgedaan. Welke invloed heeft dit in de ogen van RvC-leden en bestuurders op het functioneren van de raden en met name op de verschillende rollen die de RvC heeft?

Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door René Goorden in het kader van zijn studie Master of Public Management aan TIAS. Hij wordt daarbij begeleid door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance bij TIAS.

Ook voor de VTW kan het onderzoek tot nieuwe inzichten leiden die kunnen worden gebruikt in de belangenbehartiging en de ondersteuning van onze leden. De VTW verleent om die reden haar medewerking aan het onderzoek. In maart zal via de website en de e-NIEUWS een link naar het onderzoek worden geplaatst. Vanzelfsprekend zullen alle antwoorden anoniem worden verwerkt en vertrouwelijk worden behandeld. Medio 2017 worden de resultaten met u gedeeld.


Terug