Handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC' nu ook online

Eind augustus 2016 heeft de VTW de handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC' gepubliceerd als pdf op onze website. De handreiking is nu ook beschikbaar via onze online omgeving via www.vtw-publicaties.nl

Deze handreiking is bedoeld om een Raad van Commissarissen (RvC), waar nodig, te ondersteunen in het proces van werving- en selectie van een nieuw lid, waarvan de fit en proper toets onderdeel uitmaakt. Ook kan deze handreiking ondersteunen bij een herbenoeming, waarbij het tevens van belang is  om opnieuw naar de geschiktheid van de persoon te kijken in het licht van de teamsamenstelling en de uitdagingen waar de RvC voor staat. Het is een hulpmiddel en geen dwingend voorschrift. De handreiking bevat vooral suggesties voor de manier waarop het wervings- en selectieproces binnen een RvC kan worden vormgegeven.

De publicatie 'Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC is tot stand gekomen In samenwerking met Berenschot met een financiële bijdrage van FLOW. De begeleidingscommissie bestond uit VTW-leden: Paul Vismans, Ivone Bergsma, Ingeborg Koopmans en Robert Kohsiek. Het VTW leden panel bestond uit: Guido van Woerkom, Neeke Eysbroek, Robert Reekers, Christine van den Berg, Lucelle van Hövell, Martje Kieft en Anne-Jo Visser.

Link naar de online publicatie


Terug