e-NIEUWS april 2016

Beantwoorden Kamervragen over toezichtvisie en meerjarenstrategie Autoriteit Woningcorporaties

Afgelopen week heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een groot aantal Kamervragen beantwoord over de toezichtvisie en het meerjarenprogramma van de Autoriteit Woningcorporaties. Tevens gaat de minister in op een brief die de VTW aan de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin onze beroepsvereniging aandacht vraagt voor de relatie tussen het interne en externe toezicht en de onafhankelijke positie van de Autoriteit. De commissieleden hadden de minister om een reactie gevraagd.

Lees verder

Heeft u uw PE-activiteiten al geregistreerd?

U hebt als lid van de VTW afgesproken uw gevolgde PE-activiteiten vanaf 2015 te registreren in het PE-registratiesysteem op de VTW-website. Hierdoor kunt u bijhouden in hoeverre u voldoet aan 'pas toe' bepaling 1.8 Governancecode Woningcorporaties en artikel 31 lid 2 van de Woningwet. Het bestuur kan op basis van de registratie de ALV informeren over de stand van zaken met betrekking tot de permanente educatie van de vereniging.

Lees verder

VTW en Aedes publiceren model ‘reglement financieel beleid en beheer’

De VTW en branchevereniging Aedes hebben samen een model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties opgesteld. Het model is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en voldoet aan de eisen die de Aw eraan stelt. Corporaties die het model hanteren, mogen hun reglement een maand later aan de Aw aanleveren dan de oorspronkelijke deadline van 1 september 2016.

Lees verder

Handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' gepubliceerd

Op verzoek van de VTW hebben Ben Spelbos en Hans van Vark de handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' geschreven. Deze VTW handreiking sluit aan op de actuele wet- en regelgeving en beoogt - mede tegen de achtergrond van praktijkervaringen - bij te dragen aan de verdere professionalisering van auditcommissies.

Lees verder

Interview Leen van Dijke: "Duurzaamheid moet bovenaan de agenda van de corporatie staan"

Leen van Dijke is oud-politicus en voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Momenteel is hij onder meer voorzitter van Stroomversnelling, een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en andere partijen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter bij renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken.

Lees verder

Aedes presenteert Transparantietool: inzicht in keuzes en financiën woningcorporaties

Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door branchevereniging Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes.

Lees verder

Kamerbrief over adequaat optreden RvC Delta Wonen

Onlangs schreef dagblad De Stentor over het handelen van de RvC van Delta Wonen in Zwolle ten aanzien van mogelijke privébetalingen van de bestuurder en het toepassen van de BTW compensatieregeling. Reden voor de leden van de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer om hier vragen over te stellen aan minister Blok.

Lees verder