Beantwoorden Kamervragen over toezichtvisie en meerjarenstrategie Autoriteit Woningcorporaties

Afgelopen week heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een groot aantal Kamervragen beantwoord over de toezichtvisie en het meerjarenprogramma van de Autoriteit Woningcorporaties. Tevens gaat de minister in op een brief die de VTW aan de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin onze beroepsvereniging aandacht vraagt voor de relatie tussen het interne en externe toezicht en de onafhankelijke positie van de Autoriteit. De commissieleden hadden de minister om een reactie gevraagd.

De minister gaat uitgebreid in op de vragen van PvdA, SP, CDA, D66 en het onafhankelijke Kamerlid Van Vliet. Zo geeft hij aan dat de meldplicht voor toezichthouders gezien moet worden als een 'klokkenluidersregeling'. De regelgeving wordt op dit punt nog nader uitgewerkt. (zie hiervoor ook het interview met Erik-Jan van Kempen, directeur Woningmarkt BZK in de e-NIEUWS)
Ook gaat hij onder andere in op de rol van het WSW, de wisselwerking tussen stelseltoezicht en individueel toezicht en risicoprofielen.

Fit en propertoets
Wat betreft de fit en propertoets meldt de minister dat er tussen 1 juli 2015 en medio maart 2016 292 aanvragen zijn ingediend voor een zienswijze in het kader van de fit en propertoets. Van deze 292 aanvragen ging het om 249 toezichthouders (112 benoemingen en 137 herbenomeningen) en 43 bestuurders (35 benoemingen en 8 herbenoemingen). Medio maart waren er 243 kandidaten getoetst, waarvan 19 kandidaten een tweede gesprek hebben gekregen. Vier kandidaten hebben zich teruggetrokken, 11 kandidaten kregen alsnog een positieve zienswijze en 4 toetsen zijn nog in behandeling.

Lees hier de beantwoording van de Kamervragen en de reactie op de vragen van de VTW aan de Tweede Kamer terug (pdf, 29 pagina's)


Terug