Aedes presenteert Transparantietool: inzicht in keuzes en financiën woningcorporaties

Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door branchevereniging Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes.

Inzicht in keuzes
Woningcorporaties zijn transparant over de keuzes die zij maken en de gevolgen daarvan voor de financiën van de corporatie. De Transparantietool is daarbij een nieuw praktisch hulpmiddel. Corporaties kunnen het instrument gebruiken in gesprekken met belanghebbenden zoals gemeenten en huurders, bijvoorbeeld bij het maken van een ondernemingsplan of in het overleg over prestatieafspraken. Het is mogelijk om direct berekeningen te maken met het model. De uitkomsten worden op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

Op gelijkwaardig niveau praten
‘De Transparantietool is een relatief eenvoudig instrument om met onze belanghebbenden op gelijkwaardig kennisniveau te praten. Daardoor kunnen we de discussie scherper voeren’, zegt François Claessens, directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Hoek van Holland. De corporatie was één van de vijf corporaties die in 2015 deelnamen aan de pilotfase.

Stakeholders positief
Ook vertegenwoordigers van de gesprekspartners van corporaties denken dat de Transparantietool hen helpt bij gesprekken over prestaties van corporaties en te maken beleidskeuzes. Ronald Paping, directeur van de Woonbond: ‘Wij zijn er daarom voor het instrument ook ter beschikking te stellen van huurdersorganisaties.’ Aedes kan zich goed voorstellen dat corporaties de transparantietool beschikbaar stellen aan huurdersorganisaties.

Ook de VNG onderschrijft de Transparantietool. Jop Fackeldey, vicevoorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen: ‘Het is een waardevol instrument om het overleg tussen gemeenten, huurders en de woningcorporatie te faciliteren.’

Versies voor kleine en grotere corporaties
De Transparantietool is er in twee versies: voor corporaties tot 12.000 woningen (ontwikkeld door RIGO Research en Advies) en voor grotere (ontwikkeld door Ortec Finance). De Transparantietool zal worden verbeterd op basis van de ervaringen die corporaties en hun belangenhouders ermee opdoen.

Meer informatie en een animatie over de Transparantietool is te vinden op www.aedes.nl/transparantietool.

Noot: dit bericht verscheen eerder op de website van Aedes.


Terug