Kamerbrief over adequaat optreden RvC Delta Wonen

Onlangs schreef dagblad De Stentor over het handelen van de RvC van Delta Wonen in Zwolle ten aanzien van mogelijke privébetalingen van de bestuurder en het toepassen van de BTW compensatieregeling. Reden voor de leden van de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer om hier vragen over te stellen aan minister Blok.

De minister antwoordt dat de Autoriteit Woningcorporaties de bewuste gedragingen heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat de RvC adequaat heeft opgetreden. Delta Wonen heeft zich gehouden aan de bezoldigingsregels van de VTW die op dat moment golden. De Autoriteit 'acht de genomen maatregelen voldoende en beschouwt de zaak als afgedaan'.

Lees hier de Kamerbrief terug (pdf).


Terug