e-NIEUWS maart 2016 (nr. 1)

"Burgermacht" en "Disruptieve innovaties" - themabijeenkomst VTW 29 maart a.s.

De VTW heeft twee zeer interessante sprekers bereid gevonden om voor u als VTW lid een inleiding te verzorgen bij de themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV op 29 maart a.s.

Prof. dr. Steven de Waal spreekt over ‘burgerkracht met burgermacht’
Ronald van den Hoff (Seats2Meet) gaat in op ‘disruptieve innovaties’. 

Lees verder

Meerjarenstrategie - Algemene Ledenvergadering 29 maart a.s.

Na de themabijeenkomst met Steven de Waal en Ronald van den Hoff (zie bericht hierboven) start de VTW op 29 maart om 18.00 uur met de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV staat vooral in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020. Een eerste concept is besproken in de ledenbijeenkomsten die de VTW eind 2015 heeft georganiseerd. Uw input is in de conceptversie verwerkt, die vervolgens door het bestuur is vastgesteld.

Lees verder

'Meldplicht is klokkenluidersregeling' - interview met Erik-Jan van Kempen (BZK)

In geval van ernstige issues bij een woningcorporatie, zoals financiële problemen of integriteitskwesties, is het bestuur de eerst aangewezene om de externe toezichthouder te informeren. Maar wat nu als bestuurders nalaten problemen of misstanden te melden? Erik Jan van Kempen, waarnemend directeur-generaal Wonen & Bouwen bij het ministerie van BZK geeft uitleg. 

Lees verder

'Doorvragen tot je het begrijpt' - de rol van de commissaris bij professioneel opdrachtgeverschap

Wat is professioneel opdrachtgeverschap en welke rol speelt de intern toezichthouder daarin? Dat was de centrale vraag bij de bijeenkomst die de VTW met Aedes organiseerde op donderdag 25 februari jl. Zo'n 50 toezichthouders (en een paar bestuurders) woonden deze eerste bijeenkomst rond het thema 'opdrachtgeverschap en toezicht' bij.

Lees verder

Trends in professionaal opdrachtgeverschap - gastbijdrage van Harco Bouwman (Trevian)

Woningcorporaties behoren met ongeveer acht miljard Euro per jaar tot de grootste opdrachtgevers in Nederland als het gaat om de ontwikkeling en het onderhoud van vastgoed. Dit bedrag stijgt de komende jaren omdat corporaties zich meer en meer concentreren op de kernactiviteiten en niet kerntaken door de markt laten uitvoeren. Veel gehoorde argumenten voor dit fenomeen zijn; goedkoper, kwalitatief beter, flexibeler of een combinatie hiervan.

Lees verder

Governancescores visitaties 2015

Hoe staat het met de governance van woningcorporaties? Een belangrijke vraag die uitgebreid aan de orde komt in de visitatie die bij iedere corporatie eens per vier jaar wordt uitgevoerd. In 2015 hebben maar liefst 106 corporaties zich laten visiteren. Het beeld dat uit de visitaties naar voren komt is dat de prestaties van woningcorporaties op het gebied van governance sinds 2011 duidelijk zijn verbeterd, maar in 2015 stabiliseren. Op alle onderdelen is de gemiddelde score een fractie (0,1 punt) lager dan in 2014. Onder de corporaties waar de governance onvoldoende op orde is, zijn kleine corporaties oververtegenwoordigd. Dat blijkt uit de gegevens van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Lees verder

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Op vrijdag 4 maart jl. promoveerde Gerard van Bortel aan de TU Delft op het proefschrift 'Netwerken en Breuklijnen.' Van Bortel onderzocht de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak. Zijn conclusie is dat woningcorporaties een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken.

Lees verder

"Commerciële partijen kunnen corporaties helpen hun niet-DAEB bezit optimaal te laten renderen." - interview Gerard Bakker (MVGM)

“Commerciële partijen kunnen corporaties helpen hun niet-DAEB bezit optimaal te laten renderen en daarmee bijdragen aan een gezondere financiële toekomst." Gerard Bakker is directeur van MVGM Woningmanagement. Namens uiteenlopende opdrachtgevers verhuurt en beheert zijn organisatie ruim 55.000 woningen en andere vastgoedobjecten. Zo’n 55% daarvan is geliberaliseerd.

Lees verder

Aanpassing modelstatuten over ontslag commissaris door RvC

De VTW en Aedes passen de modelstatuten over het ontslag van een commissaris door de RvC aan. Na overleg met het ministerie van BZK is besloten om de optionele bepaling in de modelstatuten te schrappen. De Woningwet bepaalt dat het ontslag van een commissaris alleen via de Ondernemingskamer kan verlopen.

Lees verder