Meerjarenstrategie - Algemene Ledenvergadering 29 maart a.s.

Na de themabijeenkomst met Steven de Waal en Ronald van den Hoff (zie bericht hierboven) start de VTW op 29 maart om 18.00 uur met de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV staat vooral in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020. Een eerste concept is besproken in de ledenbijeenkomsten die de VTW eind 2015 heeft georganiseerd. Uw input is in de conceptversie verwerkt, die vervolgens door het bestuur is vastgesteld.

Tot 8 maart jl. heeft u de mogelijkheid gehad om vooraf amendementen in te dienen op de concept meerjarenstrategie. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen gedaan vanuit de leden.

Aanmelden voor de ALV (en de themabijeenkomst) op 29-3 kan via de uitnodigingslink die u als VTW lid heeft ontvangen. Voor meer informatie kunt u ook een email sturen aan: bureau@vtw.nl.

Agenda
De ALV staat gepland van 18.00-19.30 uur. Na afloop biedt de VTW u een buffet aan. Op de agenda voor de ALV staan de volgende punten:

1.       Mededelingen/actualiteiten                                                
2.       Conceptverslag themabijeenkomst 24 november 2015
3.       Conceptverslag ALV 24 november 2015
4.       Conceptbeleidsplan VTW 2017-2020
5.       [vervallen agendapunt over de Governancecode commissie]             
6.       Voorstel verlenging lidmaatschap commissie van aanbeveling & beroep Martje Kieft met een jaar
7.       Rondvraag en sluiting


Terug