"Burgermacht" en "Disruptieve innovaties" - themabijeenkomst VTW 29 maart a.s.

De VTW heeft twee zeer interessante sprekers bereid gevonden om voor u als VTW lid een inleiding te verzorgen bij de themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV op 29 maart a.s.

Prof. dr. Steven de Waal spreekt over ‘burgerkracht met burgermacht’
Ronald van den Hoff (Seats2Meet) gaat in op ‘disruptieve innovaties’. 

Ze spreken elk vanuit hun eigen vakgebied en discipline en leggen daarbij de link naar wat dit kan betekenen voor u als toezichthouder. De VTW denkt dat deze lezingen veel stof tot nadenken geven – en discussie binnen uw RvC/RvT losmaken. Een must dus om hierbij te zijn.

Steven de Waal - burgerkracht met burgermacht
De opkomst van het burgerschap-denken in beleidsdiscussies. Dat is het thema van de lezing van Steven de Waal en van zijn jongste boek ‘Burgerkracht met burgermacht’ (2015). Het zelf organiserend vermogen van burgers met een zelfbewuste houding, geholpen door nieuwe communicatietechnieken, wordt steeds groter. Tegelijk neemt het burgerinitiatief van oudsher al een belangrijke plaats in en is dat de oorzaak van het ontstaan van maatschappelijke ondernemingen, waaronder woningcorporaties. In vijf sectoren is een publiek-privaat model: zorg, onderwijs, wonen, publieke omroep en pensioenen. Een uniek model in de wereld, maar waarbij de meerwaarde niet altijd (meer) duidelijk is, omdat het verscholen gaat achter andere belangen. Denk bijvoorbeeld aan het ingrijpen van de overheid door middel van de verhuurderheffing.

De Waal stelt dat we echter moeten gaan inzetten op coproducerende, betrokken burgers bij alle vormen van publieke dienstverlening. Het publiek/private model, met zijn doorleefde en nog steeds zichtbare historie in maatschappelijk initiatief, blijkt daarvoor perfect voorgesorteerd. We zullen het alleen moeten zien en waarmaken.

Als dat corporaties niet lukt, dan kan dat het bestaan van de sector bedreigen.

Ronald van den Hoff – disruptieve innovaties
Wat zijn disruptieve innovaties en hoe relevant zijn ze voor woningcorporaties? Wat kan het betekenen voor toezichthouders en waar moeten ze rekening mee houden? Ronald van den Hoff is CEO van Seats2Meet, een bedrijf dat werkplekken aanbiedt die betaald worden met harde valuta, maar vooral ook met sociaal kapitaal. Het boekingssysteem koppelt mensen met kennis en kunde aan gelijkstemden. Volgens Van den Hoff zorgt dit voor een nieuwe manier van economische waarde creatie.

Daarnaast schreef hij het boek ‘Society 3.0’, wat nu ook als online platform beschikbaar is, over de transformatie van de huidige samenleving naar een Society 3.0. Centraal staan ideeën over toegang tot en het delen van informatie, trends en nieuwe technologieën die ons leven in een hoog tempo veranderen.

U wordt ook uitgedaagd om (digitaal) mee te denken en te discussiëren.

Aanmelden voor de themabijeenkomst (en de ALV) op 29-3 kan via de uitnodigingslink die u als VTW lid heeft ontvangen. Voor meer informatie kunt u ook een email sturen aan: bureau@vtw.nl.


Terug