Aanpassing modelstatuten over ontslag commissaris door RvC

De VTW en Aedes passen de modelstatuten over het ontslag van een commissaris door de RvC aan. Na overleg met het ministerie van BZK is besloten om de optionele bepaling in de modelstatuten te schrappen. De Woningwet bepaalt dat het ontslag van een commissaris alleen via de Ondernemingskamer kan verlopen.

'Er was onduidelijkheid ontstaan omdat het ministerie en de Autoriteit Woningcorporaties de modelstatuten aanvankelijk hadden goedgekeurd,' aldus VTW directeur Albert Kerssies, 'maar dat de Autoriteit in de praktijk vervolgens statuten van corporaties afkeurde vanwege deze bepaling. We zijn blij dat het nu opgehelderd is: alleen de Ondernemingskamer in Amsterdam kan een commissaris ontslaan, op verzoek van de RvC of de minister. Dit geeft ook rechtsbescherming voor een individuele commissaris, omdat er altijd een onafhankelijke rechter naar een verzoek tot ontslag zal kijken.'

In de e-NIEUWS van februari 2016 is hier eerder een bericht over verschenen.

Woningcorporaties moeten op basis van de nieuwe Woningwet vóór 1 januari 2017 hun statuten aanpassen. De aangepaste modelstatuten die woningcorporaties als voorbeeld kunnen gebruiken kunt u hieronder downloaden:


Terug