e-NIEUWS november 2013 (nr. 1)

VTW: tevreden over uitspraak Rechtbank

Op 30 oktober jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de procedure die de VTW en de NVBW hebben aangespannen tegen de Staat. De zogenoemde 'WNT staffel' die minister Blok aan de sector wilde opleggen, is door de Rechtbank "onrechtmatig" verklaard. De VTW is tevreden met deze uitspraak. 

Lees verder

Voorzitters aan het woord

In deze editie van de e-NIEUWS de aftrap voor een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

Lees verder

Interview Frits Verschoor

TOEZICHT HOUDEN IS EEN VAK

Interview met Frits Verschoor, voorzitter RvC van Waterweg Wonen

Frits Verschoor heeft een lange succesvolle carrière als bestuurder in de zorg. Onder zijn leiding heeft de Parnassia Groep (een GGZ-instelling) zich ontwikkeld tot een zorgholding met acht zorgbedrijven en drie jaar geleden werd hij uitgeroepen tot ‘influencer of the year in de zorg’. Nu stelt hij zijn kennis en ervaring onder andere beschikbaar als toezichthouder en coach van bestuurders van uiteenlopende maatschappelijke ondernemingen. In dit interview met Hildegard Pelzer van Governance Support deelt hij zijn ervaringen en opvattingen over de verantwoordelijkheid van de voorzitter van een raad van commissarissen en hoe die in te vullen.

 

Lees verder

Aanpassingswet WNT

De VTW maakt zich zorgen over de gevolgen van de Aanpassingswet WNT die minister Plasterk onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In dit wetsvoorstel staan een aantal technische wijzigingen, die grote gevolgen kunnen hebben voor de interne toezichthouders.

 

Lees verder

Lancering Corporatie Benchmark Centrum (CBC)

Op 16 oktober jl. is het 'Corporatie Benchmark Centrum' (CBC) gelanceerd. Het CBC gaat vanaf 2014 de gegevens van Corporaties in Perspectief (CiP) van het CFV publiceren. Met de online benchmarkingtool van het CBC kunnen corporaties hun eigen prestaties inzien en die vergelijken met andere corporaties.

Lees verder

Oproep: lid financiële commissie gezocht

De VTW is op zoek naar een nieuw lid voor de financiële commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden die op voordracht van het bestuur worden benoemd door de agemene vergadering. Zij is belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de VTW. De financiële commissie is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Lees verder

Algemene Vergadering VTW 19 november

Op 19 november a.s. is de Algemene Vergadering van de VTW. Voorafgaand aan de AV is er een themabijeenkomst over de lessen die er voor het interne toezicht getrokken kunnen worden uit de casussen Rochdale en Vestia.

 

Lees verder

Agenda: Regionale bijeenkomsten en workshops

Ook in het najaar van 2013 zijn er nog een aantal regionale bijeenkomsten en workshops die voor u als VTW-lid interessant zijn:

 

 

Lees verder