Oproep: lid financiële commissie gezocht

De VTW is op zoek naar een nieuw lid voor de financiële commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden die op voordracht van het bestuur worden benoemd door de agemene vergadering. Zij is belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de VTW. De financiële commissie is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Belangstelling om lid te worden van de financiële commissie? Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Albert Kerssies: a.kerssies@vtw.nl of 030 2525784. 


Terug