VTW: tevreden over uitspraak Rechtbank

Op 30 oktober jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de procedure die de VTW en de NVBW hebben aangespannen tegen de Staat. De zogenoemde 'WNT staffel' die minister Blok aan de sector wilde opleggen, is door de Rechtbank "onrechtmatig" verklaard. De VTW is tevreden met deze uitspraak.

Uitspraak
De belangrijkste conclusie in het vonnis van de Rechtbank is, dat de regeling onrechtmatig is en buiten toepassing is verklaard. Dat betekent dus dat de WNT-staffel niet door de minister aan de sector mag worden opgelegd. De rechtbank concludeert dat de minister met de voorgestelde ministeriële regeling “verder is ingegrepen dan nodig”, waarbij topfunctionarissen en woningcorporaties “onevenredig” (…) worden getroffen”.

‘We zijn blij dat we in het gelijk zijn gesteld,’ aldus Heino van Essen, voorzitter van de VTW. ‘Deze regeling had onevenredige gevolgen gehad voor bestuurders en toezichthouders. Vorige week nog bleek er geen overeenstemming bereikt te kunnen worden tussen het ministerie enerzijds en de NVBW en de VTW anderzijds over de ABBW. Nu de uitspraak er ligt, gaan we opnieuw met het ministerie om de tafel om te kijken hoe we vanaf hier verder gaan.”
De minister heeft inmiddels laten weten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak en zo snel mogelijk met een nieuwe regeling te willen komen.

Directe consequenties
De regeling zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 gaan werken. Nu deze buiten toepassing is verklaard, betekent dit concreet dat voor 2013 de huidige beloningscode voor bestuurders en de honoreringscode voor toezichthouders van kracht blijven.

Media
Naar aanleiding van de uitspraak heeft VTW-directeur Albert Kerssies in de media een aantal keer een toelichting gegeven. Zo was zijn reactie te beluisteren in het Radio 1 Journaal van de NOS en Spitsuur van BNR Nieuwsradio. Ook in het Financieele Dagblad (voor abonnees) en Dagblad Trouw  (voor abonnees) zijn artikelen gepubliceerd over het VTW standpunt.


Terug