Lancering Corporatie Benchmark Centrum (CBC)

Op 16 oktober jl. is het 'Corporatie Benchmark Centrum' (CBC) gelanceerd. Het CBC gaat vanaf 2014 de gegevens van Corporaties in Perspectief (CiP) van het CFV publiceren. Met de online benchmarkingtool van het CBC kunnen corporaties hun eigen prestaties inzien en die vergelijken met andere corporaties.

De benchmarktool omvat de bedrijfsvoering, klanttevredenheid, werkgeverschap en energie. De gegevens in het CBC zijn geleverd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en de Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing (SHAERE).
Overigens blijven de gegevens uit het CiP zelf gewoon openbaar beschikbaar.

De directeur-bestuurder krijgt een persoonlijke inlogcode om de gegevens in te zien en te vergelijken. Tevens kan de directeur-bestuurder nieuwe gebruikers aanmaken, zodat ook medewerkers van de desbetreffende corporatie gebruik kunnen maken van de benchmark.

Ook voor de RvC / RvT kan het een toegevoegde waarde hebben om over deze gegevens te kunnen beschikken bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taak. U kunt in overleg met uw bestuurder(s) bezien wat de meest praktische manier is om over de gegevens uit de benchmarktool te beschikken.


Terug