Algemene Vergadering VTW 19 november

Op 19 november a.s. is de Algemene Vergadering van de VTW. Voorafgaand aan de AV is er een themabijeenkomst over de lessen die er voor het interne toezicht getrokken kunnen worden uit de casussen Rochdale en Vestia.

Tijdens de AV staat o.a. de benoeming van twee nieuwe bestuursleden op de agenda, evenals het jaarplan en de begroting 2014. Dit keer is er ook een nieuwe locatie, "Paushuize" in Utrecht.

Voor meer informatie over het programma, zie de website van de VTW. Aanmelden liefst voor 11 november a.s. via: http://leden.vtw.nl.

 


Terug