Voorzitters aan het woord

In deze editie van de e-NIEUWS de aftrap voor een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

De VTW heeft hier, In samenwerking met Hildegard Pelzer van GovernanceSupport, de aanzet toe gegeven om zo meer inzicht te krijgen in de verschillende rollen die een voorzitter van een RvC heeft. Dit is tevens een concrete uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Winter over de voorzitter van de RvC.

De geïnterviewde voorzitters zijn allen lid van de VTW endus voorzitter van de RvC van een woningcorporatie. De meesten brengen ook toezichtervaring uit andere maatschappelijke sectoren of het bedrijfsleven mee. De VTW beoogt met deze serie interviews ‘food for thought’ te bieden, voor voorzitters, maar ook voor leden van RvC’s. Tot de zomer zal elke maand een interview worden gepubliceerd. Uiteindelijk zullen deze worden gebundeld in een boekje.

Deze maand kunt u het eerste interview lezen, waarin Frits Verschoor, voorzitter van de RvC van WaterwegWonen in gesprek gaat met Hildegard Pelzer.


Terug