e-NIEUWS november 2015 (nr. 2)

Urennorm Permanente Educatie lijkt vanzelfsprekendheid

Commissarissen bij woningcorporaties lijken de nieuwe PE-norm als een vanzelfsprekendheid te zien. Uit het onderzoek Nulmeting Permanente Educatie blijkt dat de nieuwe norm van minimaal tien uur over een periode van twee jaar, al door een ruime meerderheid van de respondenten wordt behaald.

Lees verder

Ruim 30% van de VTW-leden maakt gebruik van online PE-registratiesysteem; 40% hiervan behaalt 10-urennorm in 10 maanden

Meer dan 500 leden hebben de door hen gevolgde PE-activiteiten en behaalde PE-punten geregistreerd in het systeem van de VTW. Ongeveer 980 leden deden dat nog niet. Alle VTW-leden moeten eind 2016 minimaal 10 PE-punten / 10 uren hebben geregistreerd voor gevolgde PE-activiteiten.

Lees verder

Externe ondersteuning RvC: deel uw ervaringen!

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de RvC zich door een externe wil laten ondersteunen. Bijvoorbeeld een second opinion over een ingrijpend plan en materie die zowel voor de corporatie als de RvC nieuw is, het ontwikkelen van een beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder en ondersteuning bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris of bestuurder.

Lees verder

Bezoldigingsmaximum corporatiebestuurders per 2016 verlaagd naar 100% ministersalaris

Per 1 januari 2016 geldt het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT (2) ook voor bestuurders van woningcorporaties. Dit komt neer op 100% van het ministersalaris. In 2015 was dat nog niet het geval en gold voor hen het maximum van de Blok-staffel. 

Lees verder

Deel uw ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de Woningwet

Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van de Woningwet? Waar loopt u als individuele commissaris of als RvC / RvT tegenaan? Wat is er nu verbeterd én wat kan er nog verbeterd worden? De minister voor Wonen komt in 2016 met een zogenoemde 'veegwet' om aanpassingen te doen aan de Woningwet. Voor ons als beroepsvereniging is het belangrijk om input te krijgen, die wij aan het ministerie kunnen doorgeven.

 

Lees verder

Benoemingen bestuur en commissie VTW

De VTW is verheugd te melden dat in de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. er twee vacatures in het bestuur zijn vervuld: een nieuwe benoeming, waarvoor de heer Wouter de Jong is benoemd. Mevrouw Denise Bakker-van den Berg is herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Daarnaast is mevrouw Cécile van Berkel benoemd tot lid van de commissie voor Aanbeveling en Beroep.

Lees verder

Ledenbijeenkomsten meerjarenstrategie VTW

De VTW houdt in december nog drie regionale ledenbijeenkomsten over het beleidsplan 2016 en de meerjarenstrategie 2017-2020. Op: dinsdag 1 december (18.00-21.00 uur, Van der Valk Blijdorp in Rotterdam), dinsdag 8 december (18.00-21.00 uur, Evoluon in Eindhoven) en dinsdag 15 december (18.00-21.00 uur, Meervaart congrescentrum in Amsterdam).

Lees verder