Externe ondersteuning RvC: deel uw ervaringen!

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de RvC zich door een externe wil laten ondersteunen. Bijvoorbeeld een second opinion over een ingrijpend plan en materie die zowel voor de corporatie als de RvC nieuw is, het ontwikkelen van een beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder en ondersteuning bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris of bestuurder.

De RvC overlegt in beginsel vooraf met de bestuurder over het voornemen om een externe in te schakelen.

Op de VTW-website staan adviesbureaus die actief zijn in de corporatiesector en die RvC's bij bepaalde vraagstukken kunnen adviseren en ondersteunen. Sinds kort kunnen commissarissen hun ervaringen delen en een adviesbureau beoordelen door een review toe te voegen.

Wilt u uw adviesbureau ook op de VTW-website, stuur dan een mail met drie positieve referenties van RvC's met een korte beschrijving van de uitgevoerde opdracht naar de VTW.

Kijk voor meer informatie op de VTW-website


Terug